කොල්ලෙක් බන්දුලගේ රෙදි ගලවයි.

Load More Related Articles
Load More By admin
Load More In Local

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Check Also

ආනයනික සහල්වල ආසනික් සහ බැර ලෝහ රැසක්.. කිසි දෙයක් රට ඇතුලට ගනිද්දී පරික්ෂාවක්නෑ.. – මෙත්තිකා විතානගේ

ශ්‍රී ලංකාවට ආනයනය කෙරෙන සහල් වර්ග හෝ ආහාර වර්ග කිසිවක් නියමිත රසායනාගාර පරීක්ෂාවන්ට ලක් ව…